หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
" ดอนมะเกลือเป็นตำบลน่าอยู่
ด้วยการบริหารการจัดการที่ดี
ส่วนของสังคมชุมชน มีความปลอดภัยเข้มแข็ง
มีความร่วมมือจากทุกส่วน มีพลังด้วยการกีฬา
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษา
รู้อนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม "
บ้านไทยทรงดำ ดอนมะเกลือ
บึงลาดบัว ดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมะเกลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @donmaklua
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
กิจกรรม
Activities
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
KM
Knowledge
Management
Click
 
การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
Service
คู่มือ
ประชาชน
Click
 
แบบฟอร์ม
เอกสาร
สำหรับติดต่อ
ราชการ
กับหน่วยงาน
TAX
คำแนะนำ
การชำระภาษี
Click
 
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 426 
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนล [ 29 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 75 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุ [ 20 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 90 
ประกาศจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนมะเกลือ [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 157 
ประกาศจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดอนแค-กอไฮ [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 128 
ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลดอนม [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 162 
ประกาศจ้างก่อสร้างอเนกประสงค์(โดม)หมู่ที่ 2 บ้านดอนมะเกลือ [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 104 
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงจอดรถเดิม อบต.ดอนมะเกลือ [ 2 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 121 
ประกาศจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านดอนมะเกลือ [ 21 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 114 
ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเลียบราง [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 109 
ประกาศจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ที่ 1 [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 127 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต over [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 330 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดอนมะเกลื [ 9 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 309 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าตะเกียง [ 9 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 234 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ [ 9 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 244 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเลียบราง หม [ 9 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 224 
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4963  [ 28 พ.ย. 2566 ]
   
   
 
สพ 0023.2/ว 4422 แจ้งรับไปกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 25538 การส่งข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 4391 การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 4420 การสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว4419 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 4418 กรอกข้อมูลและรับรองข้อมูลรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว25503 การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 4403 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.4/ว 25592 แนวทางการแก้ไขถ้อยคำของกฎหมายในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 และแนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นความผิดทางพินัยตามมาตรา 41  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 25484 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบหลักสูตรนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.1/25415 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ [ แนบ1 ]  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 4380 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งรัดการให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.4/ว 4389 ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (Infocenter)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.5/4386 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.กฤษณา)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/4388 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.ศรีสำราญ)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/4387 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.มดแดง)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/4385 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.สาลี)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/4384 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทต.ตะค่า)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/4383 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทต.ท่าเสด็จ)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/25401 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมู่ที่ 2  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
   
   
 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศรับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทะเลบก [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.สระกระโจม ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเช [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงา [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม เดือน ธันวาคม 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลายนา การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
อบต.ทะเลบก ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ทะเลบก อบต.ทะเลบก ลงพื้นที่ออกติดตามผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบร [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.สระกระโจม สร้างการรับรู้กฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน เกี่ยวกับ เงินกู้นอกระบบ คิดดอกเบี้ยสูงเกิน [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนืชิดถุงรสจืด ขนาดบร [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.เดิมบาง ประชุมสภาเทศบาลตำบลเดิมบาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.วังยาว ประชุาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.วังยาว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
   
   
   
   
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านอยากใ้ห้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด ?
  การจัดเก็บภาษี
  สวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพ)
  งานสาธาณูปโภค (น้ำประปา)
  คมนาคมในพื้นที่ (ถนน)
  สาธารณสุข
  สิ่งแวดล้อม
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
VIDEO
   
ดูทั้งหมด  
ดูทั้งหมด  
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบ [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด) องค์การบริหารส [ 22 พ.ย. 2566 ]

   
 
   
 
อบต.ดอนมะเกลือ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบทุกข้อซักถาม (9 พ.ค. 2566)    อ่าน 291  ตอบ 1  
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (23 ต.ค. 2565)    อ่าน 368  ตอบ 0  
ตงหน้าป้อมสายตรวจดอนมะเกลือ ที่่ขุดถนนฝุ่นเยอะมาก (12 เม.ย. 2565)    อ่าน 408  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
สายตรงปลัด
โทร
081-880-6920
ศูนย์ดำรงธรรม
Click
 
ร้องเรียน
ร้องทุกข์
โทร 1567 ฟรี
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
E-Service
 
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผลสำรวจ
  Google Earth
  Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
กระเป๋าตังไทยทรงดำ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL  
สถานที่สำคัญ  
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-432-155, 081-880-6920 โทรสาร : 035-432-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนผู้เข้าชม 1,678,120 เริ่มนับ 18 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-984-3561
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.ดอนมะเกลือ
facebook
อบต.ดอนมะเกลือ
อบต.ดอนมะเกลือ