หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือราษฎรจากเหตุลมพายุพัดบ้านพัง(วาตภัย) ในพื้นที่หมู่ ๑,๒,๓ และหมู่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือราษฎรจากเหตุลมพายุพัดบ้านพัง(วาตภัย) ในพื้นที่หมู่ ๗,๘,๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.พิหารแดง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒,๔,๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.บางใหญ่   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.บางใหญ่   จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน กบ-๙๐๐๔ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๔-๐๐๐๓ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.หนองสาหร่าย   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 27 พ.ค. 2565
อบต.หนองสาหร่าย   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 27 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือราษฎรจากเหตุลมพายุพัดบ้านพัง(วาตภัย) ในพื้นที่หมู่ ๗,๘,๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 26 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   ค่าวัสดุเพื่อช่วยเหลือราษฎรจากเหตุลมพายุพัดบ้านพัง(วาตภัย) ในพื้นที่หมู่ ๑,๒,๓ และหมู่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 26 พ.ค. 2565
อบต.พิหารแดง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
อบต.พิหารแดง   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ค. 2565
อบต.บางใหญ่   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
อบต.บางใหญ่   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับโครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จำนวน ๔๔ ลิตร ๆ ละ ๖๘๑.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๖๔.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
อบต.หนองสาหร่าย   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 26 พ.ค. 2565
อบต.ดอนมะเกลือ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ๑๐๐ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๒๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
อบต.ดอนปรู   จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
อบต.ดอนปรู   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทต.เดิมบาง   ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างปะยางรถเก็บขยะหลังด้านซ้าย (ยางรั่ว) หมายเลขทะเบียน ขส ๘๔-๔๕๙๒ 25 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 25 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ 25 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายบ้านหนองปลาดุก หมู่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดิน หมู่ ๙ บริเวณที่นายเฉลิม สายทอง-ลำห้วยทัพละคร หมู่ ๙ (ฝาย ผญ ธูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายศิริกาญป่าไม้-บ้านนายเผือก หมู่ ๗ บริเวณที่นายสุวรรณ กาฬภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสระประปา หมู่ ๙ วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร อัดแรง จำนวน ๖ ท่อน ๒ แถว พร้อมกำแพงกันดินรัดปากท่อ ตามแบบกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 251
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-432-155, 081-880-6920 โทรสาร : 035-432-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนผู้เข้าชม 265,460 เริ่มนับ 18 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-984-3561
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10