หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ป่าสะแก   ซื้อระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ป่าสะแก   จ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ้านวัดขวาง ตำบลป่าสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ป่าสะแก   จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ป่าสะแก   จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบรางไร้ท่อ หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ป่าสะแก   จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบรางไร้ท่อ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.บ้านกร่าง   จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น(รองปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ตลิ่งชัน   ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2565
ทต.ปลายนา   จ้างโ่ครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลายนา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ไผ่กองดิน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.โพธิ์พระยา   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.โพธิ์พระยา   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.วังน้ำซับ   จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดเก็บเว็บไซต์ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.วังน้ำซับ   จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายแสงทอง จงสมจิตต์ ถึงบริเวณที่ดินนางสมจิตร์ แซ่ฮ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.วังน้ำซับ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายสมนึก กิมาพร ถึงบริเวณที่ดินนายพีรกิต ดอนปานไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.วังน้ำซับ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายสมนึก กิมาพร ถึงบริเวณที่ดินนายพีรกิต ดอนปานไพร 23 ก.ย. 2565
ทต.วังน้ำซับ   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายแสงทอง จงสมจิตต์ ถึงบริเวณที่ดินนางสมจิตร์ แซ่ฮ้อ 23 ก.ย. 2565
อบต.วังคัน   จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาโซลาเซลล์ (คุ้มบุ่งยาง) หมู่ที่ ๖ บ้านบุ่งยาง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.วังคัน   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ศรีประจันต์   จ้างจัดสถานที่ โครงการกิจกรรมดำนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ป่าสะแก   ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 22 ก.ย. 2565
อบต.ไผ่กองดิน   จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าริมทาง หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
อบต.ไผ่กองดิน   จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน จำนวน 2 รายการ 22 ก.ย. 2565
ทต.โพธิ์พระยา   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล/งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
ทต.โพธิ์พระยา   จ้างเหมารื้อท่อส่งน้ำดับเพลิงพร้อมขนย้าย (สำนักปลัดเทศบาล/งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
ทต.วังน้ำซับ   จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 345
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-432-155, 081-880-6920 โทรสาร : 035-432-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนผู้เข้าชม 494,761 เริ่มนับ 18 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-984-3561
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10