หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนแค-กอไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กลบหลุมบ่อ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าตะเกียง ตำบลดอนมะเกลือ [ 15 ธ.ค. 2565 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะเกลือ ตำบลดอนมะเกลือ [ 15 ธ.ค. 2565 ]ก่อสร้างถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ 5 บ้านบน - หมู่ที่ 7 บ้านนอกนา ตำบลดอนมะเกลือ [ 15 ธ.ค. 2565 ]ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านท่าตะเกียง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมะเกลือ [ 15 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ ๑,๒,๖,๙ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ ๒ บ้านดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 100 วันทำการ จำนวนนักเรียน 24 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีนน้ำ ๑๐%, สารส้มขุ่นก้อน, PAC ๑๐% ของกิจการประปา) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงโรงจอดรถเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงโรงจอดรถเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่นสำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงโรงจอดรถเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงโรงจอดรถเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงโรงจอดรถเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถบรรทุกเพื่อบรรทุกขยะไปวางตามบ้านผู้ร้องขอถังขยะภายในตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน 22 วัน ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 24 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๒ บ้านดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]จ้างขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งกระเจ็ด ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเลียบราง ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2565 ]จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ที่ ๑๑ บ้านสะแกลาย ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2565 ]จ้างโครงการผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ที่ ๕ บ้านบน ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก มีฝาปิดพร้อมถมดิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หมู่ที่ ๑ บ้านหัวข่าย ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หมู่ที่ ๑ บ้านหัวข่าย ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หมู่ที่ ๑ บ้านหัวข่าย ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4   
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-432-155, 081-880-6920 โทรสาร : 035-432-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนผู้เข้าชม 1,049,354 เริ่มนับ 18 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-984-3561
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10