หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ๑๐๐ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๒๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อสารส้มขุ่นก้อนและคลอรีนน้ำของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]เหมาค่าแรงพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๒ หมู่ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลดอนมะเกลือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง )ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง )ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง(ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาไพรโค้ด RC)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านไทยทรงดำ หมู่ที่ 2 บ้านดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ค่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนแค-กอไฮ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2565 ]ซื้อซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๒๗ สุพรรณบุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนมะเกลือ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของโครงการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ค่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ค่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ค่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.พ. 2565 ]ซื้อสารส้มขุ่นก้อนและคลอรีนน้ำของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2565 ]จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ประปาเชื่อมต่อท่อเมนต์ประปาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ค่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 1 ก.พ. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล-๘๕๓๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2   
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-432-155, 081-880-6920 โทรสาร : 035-432-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนผู้เข้าชม 265,511 เริ่มนับ 18 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-984-3561
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10