องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
e
Service
หรือ
เข้าสู่ระบบด้วย LINE
ติดต่อ
  • โทรศัพท์ :
  • 035-432-155, 081-880-6920
  • E-Mail :
  • donmaklua@hotmail.com, Saraban_06720914@dla.go.th
  • Line :
  • @donmaklua
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น
(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำหรับเจ้าหน้าที่
จัดการระบบ e-Service
คู่มือการใช้งาน e-Service
สำหรับประชาชน